Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Hurá ven!

animace - hlouček

Pracovní listy (PDF)

 • Prvky krajinného rázu – Seznamte se s prvky krajinného rázu, ze kterých se skládá okolní krajina.
 • Tvary okolo nás – Hledejte tvary v krajině okolo sebe v jakémkoli měřítku.
 • Člověk tvoří krajinu –Podívejte se, jak člověk ovlivňoval krajinu dříve a dnes a jací jsou přírodní činitelé tvořící krajinu.
 • Tvoříme mapu – Prostor pro slovní popis a nákres mapy/plánu zadané cesty.
 • Jak daleko – Změřte vzdálenosti v mapě a pozorujte skutečné vzdálenosti dalekohledem.
 • Na zemi – Zaměřte se na detailní pohled na zem, prozkoumejte makrosvět okolo sebe a změřte jej.
 • O půdě – Jaké jsou druhy půd, co je pro ně charakteristické a jak dlouho půda vzniká.
 • O rostlinách – Zkoumejte rostliny všemi smysly, nakreslete pomocí rostlin a jiných přírodnin obrázek.
 • Herbářový list – Vzor herbářového listu s povinnými údaji.
 • Nálezy – Jaké pozůstatky můžeme nalézt v krajině jako stopy po dobách minulých i přítomných.
 • Mraky – Poznejte druhy mraků a naučte se podle nich předpovídat počasí.
 • Plachetnice – Zjistěte, jak vypadala skutečná plachetnice a její plachty za pomoci karet Hlavolamu.
 • Větrný mlýn – Vystřihovánka větrného mlýna.

Ostatní materiály (PDF)

 • Úryvek z Martínka – Úryvek z Martínkovy čítanky o procházce Martínka s dědečkem krajinou.
 • Puzzle mapy – Plánek smyšlené obce k rozstřihání.
 • Jednotky – Kartičky ke hře, pomocí které si zažijete nejběžnější pojmy označující dobu a vzdálenost.
 • Části rostliny – Obrázek rostliny určený pro popis jejích částí.
 • Karty Hlavolam – Trojúhelníky se slabikami, které po správném poskládání dají název jednotlivých plachet plachetnice z pracovního listu.
 • Karty Hmatové vlastnosti – Dvojice přídavných jmen, označující různé vlastnosti přírodnin, které vnímáme pomocí hmatu.
 • Karty Mraky – Obrázkový atlas různých druhů mraků a základní informace o nich.
 • Karty Nálezy – Obrázky nálezů, pocházející z různých období.
 • Karty Prvky krajinného rázu – Kartičky s pojmy prvků krajinného rázu.
 • Karty Síla větru – Karty se stupnicí, měřící sílu větru.
 • Strom jako domeček – Didaktická hra.

Metodické materiály (PDF)

Webové rozšíření (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku