Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Abychom si rozuměli

animace - hlouček

Pracovní listy (PDF)

 • V ohrožení – Definice různých stupňů ohrožení a příklady živočichů ke každému z nich.
 • Komu chybí včely? – Zamyslete se nad významem včel pro různé oblasti lidských činností.
 • Jak zachránit? – Čím člověk ohrožuje druhovou rozmanitost a jakými opatřeními lze chránit vybrané druhy.
 • Rozmanitost – Osmisměrka s různými živočišnými druhy a výběr původních a nepůvodních druhů v ČR.

Webové rozšíření

Ostatní materiály (PDF)

 • Rozhovor - Špatně vedená komunikace mezi rybářem a úředníkem ochrany přírody.
 • Rozhovor – Správně vedená komunikace mezi rybářem a úředníkem ochrany přírody.
 • Gesta a mimika – Popis různých gest a typů postojů jako nástroj mimoslovní komunikace.
 • Výtvarné dílo - Obrázek díla z plastelíny a plyšových drátu pro cvičení na rozvoj komunikace.
 • KARTY Beze slov – Popis několika situací k dramatizaci bez slov pro zdůraznění mimoslovní komunikace.
 • KARTY Zájezd – Zadání rolí zájemců o zájezd pro nácvik asertivní komunikace.
 • KARTY Srdce – Karty se zadáním různých hodnot, které žáci obhajují.

Prezentace (smart notebook)

 • Beze slov – Fotografie lidí v různých situacích s úkolem domýšlet slova podle výrazů.
 • V ohrožení - Informace o vydře a dalších ohrožených druzích živočichů.

Metodické materiály (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku