Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Aby nám bylo doma dobře

animace - hlouček

Pracovní listy (PDF)

  • Trénink SWOT analýzy – Na základě představení žáka Adama vyhodnoťte jeho silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.
  • Osobní SWOT analýza – Prostor pro sepsání vlastních slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení.
  • SWOT analýza obce – Prostor pro sepsání silných a slabých stránek obce, jejích příležitostí a ohrožení.

Ostatní materiály (PDF)

Metodické materiály (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku