Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Příroda v offsidu

animace - hlouček

Pracovní listy (PDF)

 • Definice sportu – Seznamte se s tím, jak je definovaný sport a co všechno patří do sportovních disciplín.
 • Typy sportu - Poznejte rozdíly mezi rekreačním, výkonnostním, vrcholovým a „diváckým“ sportem.
 • Sport a vztahy – Prostor pro vytvoření myšlenkové mapy souvislostí nejen mezi sportem a zdravím.
 • Citáty – Citáty významných sportovců, fotografů či filmařů v angličtině.
 • Indicie – Poznejte organizace věnující se sportu na základě práce s textem z přílohy.
 • Agenda 21 – Prostor pro plánování dle zásad Agendy 21.
 • Masové sportovní akce – Přesmyčky známých sportovních akcí.
 • Formulář žádosti o dotaci – Smyšlený formulář pořadatele sportovní akce.
 • Vliv sportu na ŽP – Seznamte se s činiteli, které sledujeme při posuzování vlivů sportovní aktivity na životní prostředí.

Ostatní materiály (PDF)

Prezentace (smart notebook)

Prezentace (powerpoint)

Metodické materiály (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku