Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Na nové adrese

animace - hlouček

V našich domech, zahradách a parcích se zabydlují vítaná i nevítaná zvířata. Seznamme se s našimi zvířecími sousedy a podnájemníky a buďme k nim ohleduplní.

Proč se k nám stěhují? Společně nahlédneme i do jejich soukromí a budeme pátrat po tom, jak městský život ovlivňuje jejich zvyky a chování.

Pracovní listy (PDF)

  • Náhradní biotopy - žáci přiřazují zvířata k jejich typickým úkrytům a určují podobnost přírodních a městských stanovišť
  • Táhnout či netáhnout? – přiřazování popisů chování k jednotlivým druhům ptáků, pátrání po hlavní příčině ptačího tahu
  • Podnájemníci – umisťování živočichů do jejich příbytků v domku se zahradou
  • Vesnické prostředí – funkce typických vesnických staveb a prostředí, určeno pro práci ve skupinách s následnou prezentací

Hry (PDF)

Webové rozšíření

Prezentace (smart notebook)

  • Stěhování do měst – Město, náhradní biotop, výhody života ve městě, změna chování, živočichové.
  • Táhnout či netáhnout – Tažní ptáci, stálí ptáci, rorýs obecný, vlaštovka obecná, sýkora modřinka, straka obecná, čáp bílý.
  • Podnájemníci – Vesnická a městská zástavba, místo výskytu vybraných živočichů.

Metodické materiály (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku