Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Pro média

animace - hlouček

Projekt EVVOLUCE se představuje / 20.1.2010

Křížem krážem průřezovými tématy

Vizí projektu „Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“ je ukázat, že průřezová témata jsou atraktivní součástí RVP ZV a že spojení environmentální výchovy s ostatními průřezovými tématy přináší nové inspirativní nápady.

Tříletý projekt odstartoval 1. listopadu 2009 a je realizován týmem odborníků v nově otevřeném Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře.

Chceme pomoci školám při realizaci průřezových témat nabídkou kvalitně zpracovaných a ucelených výukových balíčků. Naším hlavním cílem je spokojenost žáků a učitelů, kteří pro realizaci průřezových témat na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií využijí naše materiály a pomůcky.

V rámci projektu budou zpracovány vybrané okruhy průřezového tématu environmentální výchova a to buď samostatně nebo v kontextu s dalšími pěti průřezovými tématy. Vznikne tak 30 unikátních tematických balíčků, které budou obsahovat pracovní listy pro žáky, metodické listy pro učitele, program pro interaktivní tabuli, powerpointové prezentace, výukové pomůcky a materiály v textové, obrazové, trojrozměrné a multimediální podobě. Materiály budou dostupné i na webových stránkách, které budou zároveň sloužit jako poradna a prostor pro diskuzi a výměnu názorů i nápadů učitelů.

Každý balíček bude otestován minimálně na pěti spolupracujících základních školách. Na základě zpětné vazby s vyučujícími budou balíčky upraveny a představeny učitelům na semináři pořádaném Centrem ekologické výchovy v Táboře. Podmínkou pro získání balíčku je účast na semináři financovaném z projektu „Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“.

Doufáme, že naše výukové balíčky pomohou učitelům realizovat průřezová témata zajímavou a pro žáky přitažlivou formou. Všechny aktuální informace naleznete na novém webovém portálu www.evvoluce.cz.

Za projektový tým Bc. Olina Ziglerová,
koordinátorka projektu

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku