Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Pro média

animace - hlouček

Stručně o projektu / 17.1.2010

Evvoluce je projekt určený pro učitele a žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Tento tříletý projekt odstartoval 1. listopadu 2009 a je realizován týmem odborníků v nově otevřeném Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře a ZO ČSOP Zvoneček ve Vraném nad Vltavou.

Chceme pomoci školám při výuce aktuálních témat dnešní společnosti, které jsou nedílnou součástí základního vzdělávání v České republice. Jde o témata z oblasti environmentální, mediální, multikulturní, osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Učitelům projekt přinese užitečné výukové materiály ve 30 tematických balíčcích, jakými jsou pracovní listy, praktické pomůcky, prezentace pro interaktivní tabuli a metodiky. Pro žáky budou připravovány zábavně naučné materiály či počítačové aktivity.

Učitelům zapojeným do projektu nabízíme ukázkové hodiny, poradenství a semináře, na kterých jim balíčky podrobně představíme. Veškeré materiály, které v projektu vzniknou, budou učitelům zdarma k dispozici. Ti je mohou získat na našich webových stránkách projektu, nebo v tištěné podobě na seminářích, které se budou konat v průběhu celého projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Všechny aktuální informace naleznete na novém webovém portálu www.evvoluce.cz.

Za projektový tým Bc. Olina Ziglerová, koordinátorka projektu

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku