Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Pro média

animace - hlouček

Jsme zloději dotací? / 12.1.2010

Ve čtvrtek 11. února otiskla MF Dnes na titulní straně článek s názvem „Zelení sobě. Ze státního“, který čtenářům slibuje skandál s přerozdělováním peněz mezi neziskovými organizacemi. Ochrana fauny ČR je mezi zmiňovanými „hříšníky“, údajně napojenými na Stranu zelených a na základě těchto vazeb disponujících štědrými dotacemi z ministerstva.

V textu je velké množství polopravd a účelových zkreslení. Především se snaží čtenářům vsugerovat, že rozdělování evropských dotací je zmanipulované a že „zelené projekty“ blokují finanční toky do ostatních vzdělávacích oblastí. Pokud nahlédneme do diskuze čtenářů pod textem na iDnes, musíme bohužel konstatovat, že u části veřejnosti se tento záměr vydařil.

Nezbývá tedy než se bránit a pokusit se očistit. Ochrana fauny ČR, která již více než deset let působí ve Voticích, získala dotaci na vybudování střediska ekologické výchovy v Táboře. Lektoři do táborských škol již řadu let dojížděli s výukovými programy, pro táborské děti pořádali řadu soutěží a pro učitele organizovali semináře. S vlastním zázemím, které jim v budově města poskytla táborská radnice, může být tento servis podstatně kvalitnější.

Prostředky z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost jsou vázány na kvalitní téma. Ochrana fauny ČR zaujala hodnotitele tím, že na základě předchozího průzkumu realizovaného ve 300 školách sestavila projekt, který pokrývá celou šestici průřezových témat, jejichž realizaci ukládá školám Rámcový vzdělávací program schválený ministerstvem školství. Tým lektorů a metodiků tedy připravuje materiály nejen pro výchovu environmentální, ale také výchovu mediální, multikulturní, výchovu demokratického občana, osobnostní a sociální výchovu a výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Během tří let pracovníci nově vzniklého ekocentra v Táboře připraví třicet unikátních výukových balíčků, které otestují na školách, nabídnou učitelům související semináře a potom je dají školám zdarma k dispozici. Balíčky vždy v počtu sto kusů, do nichž materiál připravují také externí pracovníci ze sdružení Handicap Táborsko, budou nabídnuty spolupracujícím učitelům, v elektronické podobě ke stažení však budou přístupné na webových stránkách projektu www.evvoluce.cz. Je to opravdu tak málo muziky za hodně peněz?

A jak je to s údajným nevhodným propojením Ochrany fauny ČR a Stranou zelených? Předseda Ochrany fauny ČR Pavel Křížek. byl opravdu zvolen zastupitelem města Votice, ovšem jako nezávislý kandidát Strany zelených. O důvěře občanů v jeho osobu mimo jiné svědčí, že v komunálních volbách obdržel nejvíce hlasů od občanů. Na získání dotací EU však tato skutečnost neměla žádný vliv.

Mgr. Klára Smolíková a Bc. Olina Ziglerová,
Ochrana fauny ČR, o. s.

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku