Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku

Kontakty

animace - hlouček
Fakturační adresa:

Ochrana fauny České republiky o.s.


Zámecká ul., P.O.BOX 44
259 01 Votice
IČO: 67 77 85 85
najít na MAPY.cz Korespondenční adresa:

Centrum ekologické výchovy Tábor


Ochrany fauny ČR
Farského 887, 390 02 Tábor
tel: 731 738 225
e-mail: ekocentrum@ochranafauny.cz

foto - otevřít

Bc. Olina Ziglerová

/ olina@evvoluce.cz
 • Koordinátorka projektu
 • Řízení financí
 • Pochvaly, stížnosti
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji v organizaci Ochrana fauny ČR čtyři roky jako vedoucí ekocentra. Svůj přínos pro projekt vidím ve svém ekonomickém vzděláním a zkušenostech s řízením financí.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Projekt Evvoluce považuji za velkou výzvu, kdy s týmem skvělých lidí vytvoříme mnoho potřebných a zároveň zábavných pomůcek pro žáky základních škol.
foto - otevřít

Mgr. Klára Smolíková

/ klara@evvoluce.cz
 • Odborný garant projektu
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Spolupracovala jsem na několika učebnicích určených pro základní školy, několik let zpracovávám pracovní listy pro učitele, čtvrtým rokem vedu seminář k průřezovým tématům na pedagogické fakultě UK.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Na projektu mě láká týmová práce, protože společně můžeme zvládnout víc – nejen vymyslet pracovní listy s metodikou, ale také připravit pomůcky, prezentace nebo báječný web.
foto - otevřít

Mgr. Kristina Zůbková

/ kristina@evvoluce.cz
 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Multikulturní výchova
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Proč já? Od roku 1994, kdy jsem se prostřednictvím Manažerského centra PedF UK podílela na přípravě a organizaci celosvětového setkání učitelů ATEE 94, se pohybuji mezi vzděláním a marketingem. Po ukončení studia jsem balancovala mezi prací v mediích a učením na střední škole. Sbírala jsem zkušenosti. Tou mojí největší byl několikaletý pobyt v Austrálii. Zde jsem se, kromě studia marketingu, věnovala i práci pro mateřskou a základní školu a získala tak možnost nahlédnout do vzdělávacího systému jiné země.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu? Proč Evvoluce? Ideální místo pro uplatnění všeho, co jsem se v životě naučila a co dokážu. Místo, které mne stále motivuje pracovat, přemýšlet a vytvářet materiály s vysokou užitkovou hodnotou i pro mě samotnou.
foto - otevřít

Ing. Veronika Melounková

/ veronikam@evvoluce.cz
 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Výukové pomůcky
 • Výtvarné aktivity
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Vystudovala jsem Textilní fakultu na Technické univerzitě v Liberci. V Ochraně fauny ČR pracuji od roku 2008. Věnuji se lektorské činnosti, vedení kroužků a příměstských táborů pro děti. Podílím se na tvorbě výukových programů, publikační činnosti a vedení seminářů pro učitele mateřských škol.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Svými zkušenostmi, které jsem zde získala a stále získávám se ráda budu podílet na projektu,,Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“.
foto - otevřít

Mgr. Josef Makoč

/ josef@evvoluce.cz
 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Mediální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Především zkušenostmi s výukou na základní a střední škole jak ve státním, tak v soukromém sektoru. Jako učitel jsem se podílel na tvorbě ŠVP a zařazování průřezových témat do výuky. Několik let jsem se profesně zabýval vzděláváním dospělých na krajském úřadě a to včetně plánování, realizace a lektorování seminářů.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu?
  Tvůrčí práce, nové metody práce, neotřelé postupy, spolupráce s kreativními lidmi, nové zkušenosti. Rád dělám věci, které mají smysl a přesah.
foto - otevřít

RNDr. Lenka Barčiová, PhD.

/ lenka@evvoluce.cz
 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Environmentální výchova
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Poznávání zákonitostí přírody i život v souladu s ní je pro mě jedním velkým dobrodružstvím a ráda své znalosti předávám dál. Proto jsem se rozhodla vystudovat Biologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pět let se podílela na přípravě Biologické olympiády kat. A, B, učila na VŠ doma i v zahraničí (univerzita v Essenu, SRN) a semestrální prázdniny trávila dobrovolnou pomocí na zážitkovém statku v německém Durynsku (Familienkommunität SILOAH e.V).
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Není divu, že projekt Evvoluce mě zaujal na první pohled a vnímám ho jako prostor, ve kterém mohu uplatnit své dosavadní zkušenosti, a zároveň jako výzvu pro náš tým – propojit témata environmentální výchovy s informacemi z dalších oblastí života naší společnosti a předat je dál zajímavou a zábavnou formou.
foto - otevřít

Veronika Výborná

/ veronikav@evvoluce.cz
 • Administrativní pracovník
 • Objednávky programů
 • Semináře
 • Organizační záležitosti
 • Zapojení škol do projektu
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Myslím, že v projektu mohu být především prospěšná svými organizačními zkušenostmi, komunikačními dovednostmi, obeznámeností s administrativními činnostmi a znalostmi z VOŠ a SZeŠ Tábor.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Věřím, že tento projekt má opravdu smysl, protože je zaměřen na cílovou skupinu, která ještě může za nás vše napravit.

Ondřej Kalivoda

/ ondra@evvoluce.cz
 • Programátor grafik
 • Vývoj www stránek a aplikací
 • Flash hry
 • Grafické práce
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Zkušenostmi s tvorbou několika desítek webových prezentací, od jednoduchých až po rozsáhlejší projekty, tvorbou flash animací, elektronickou sazbou novin a vytvářením řady plakátů, prospektů a dalších grafických návrhů.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu?
  Práce, kterou tu vykonávám, spočívá ve správě webu, grafickým, animačním a dalším zpracováním, což mě baví. Navíc je mi téma, na které je projekt zaměřen, poměrně blízké.

Mgr. Honza Smolík

/ honza@evvoluce.cz
 • Výtvarník
 • Ilustrátor
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Jako ilustrátor a spoluautor jsem kromě rubrik do dětských časopisů, komiksů a knížek už napáchal stovky pracovních listů pro školy nejen z environmentální výchovy. A pořád mě to baví.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu?
  Projekt beru jako možnost přispět k tomu, aby se k dětem do škol dostávaly důležité informace přitažlivou a pokud možno vtipnou formou nejen prostřednictvím pracovních listů, ale i elektronických médií.
foto - otevřít

Jaroslava Lutovská

/ jaroslava@evvoluce.cz
 • Administrativní pracovník
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Ekonomické vzdělání, dlouholetá zkušenost s prací s lidmi, kreativita, celoživotní láska - český jazyk.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu? Pro vážné onemocnění jsem se dostala do invalidního důchodu. Tento přechod z maximální aktivity do nicnedělání byl pro mě velmi stresující, ale také byl impulsem podílet se na nějaké činnosti (a čím prospěšnější, tím lépe).
foto - otevřít

Mgr. Honza Vrtiška

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji jako učitel přírodopisu, matematiky, informatiky, fotografování a globální výchovy v ZŠ Vrané nad Vltavou. Na této škole jsem zároveň školním koordinátorem EVVO. Dále funguji jako lektor EVP v CEV Zvoneček a lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Projekt vidím jako možnost realizovat mnoho dobrých nápadů i pomůcek.
foto - otevřít

Mgr. Katka Vrtišková

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji jako učitelka prvního stupně na ZŠ ve Vraném nad Vltavou. V CEV Zvoneček jsem vedla oddíl MOP, založila Dětské centrum Zvoneček a pracuji jako lektor EVP.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu? Po zapojení do předchozího projektu bych ráda přispěla i na tomto projektu, jehož zaměření je mi velmi blízké.
foto - otevřít

Zdeňka Procházková

 • Administrativní pracovník
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  S CEV Zvoneček jsem spolupracovala již na několika předchozích projektech - administrativa, účetnictví.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu? Ráda budu spolupracovat se Zvonečkem a Faunou na dalším projektu.
foto - otevřít

Ing. Michal Kubelík

 • Pracovník CEV - metodik, lektor, koordinátor na CEV Zvoneček
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  V ZO ČSOP 11/11 Zvoneček jsem jako projektový koordinátor vedl 2 větší projekty zaměřené na EVVO. Dále zde pracuji jako lektor EVP a DVPP a realizuji akce a projekty na ochranu přírody. Krom toho učím přírodpis a telocvik na ZŠ Vrané.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Tento projekt pokládám za velice smysluplný a užitečný.
foto - otevřít

Bc. Tereza Vláčilová

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Řízení financí na CEV Zvoneček
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji v organizaci ZO ČSOP 11/11 Zvoneček pět let, vždy jsem měla na starosti ekonomickou a administrativní stránku evropských projektů. 6 let jsem hospodářem této organizace.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Chci uplatnit své znalosti a zkušenosti, které jsem studiem i prací v naší organizaci získala.
foto - otevřít

Lucie Klaudisová

 • Administrativní pracovník
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  V CEV Zvoneček se podílím na programech ochrany přírody, případně na programech týkajících se zookoutku ekocentra.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Chtěla jsem si vyzkoušet práci na některém větším projektu a prospět organizaci i v tomto směru.

Více informaci na info@evvoluce.cz
www.ochranafauny.cz www.cev-zvonecek.cz www.tabor.cz
patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku