Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku

Soutěž

animace - hlouček

Ochrana fauny ČR Centrum ekologické výchovy v Táboře vyhlašuje

v rámci projektu ,,Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“

soutěž

určenou pro třídní kolektivy základních škol či příslušných ročníků víceletých gymnázií

„Vynálezy z PET lahví“

Vytvořte originální a praktický výrobek z PET lahví!

Plastové láhve se mohou stát levným materiálem k tvořivé činnosti. Zkuste navrhnout a vytvořit vlastní vtipný, originální, ale hlavně co nejpraktičtější vynález.

Třída či škola přihlášená do soutěže má za úkol z běžných plastových PET lahví vyrobit věc, která by sloužila k nějakému praktickému účelu, vymyslet název vynálezu, popsat jeho vlastnosti a funkci. Soutěž bude probíhat v okrese Tábor, Benešov a Příbram. Školy se tedy přihlašují do soutěže v rámci svého okresu.

Každá třída svůj výrobek představí začátkem měsíce března 2010. Pokyny, přesná pravidla prezentace na soutěžním dni a informace o místu konání budou zaslány po obdržení Vaší přihlášky.

Ke svému výrobku si jeho tvůrci připraví povídání, scénku, plakát, nebo prezentaci, kterými ho představí ostatním účastníkům. Důležité je úkol pojmout co nejoriginálnějším způsobem.

Vaše představení bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou kategoriích:
I. kategorie – 1 . –5. třída základní školy
II. kategorie – 6. –9. třída základní školy

Vaši práci a vystoupení odměníme cenami!

Pokud Vás nápad zaujal a máte chuť zúčastnit se naší soutěže, zašlete přihlášku do 26.2.2010 na níže uvedenou adresu:

OCHRANA FAUNY ČESKÉ REPUBLIKY
Centrum ekologické výchovy Tábor
Farského 887, 390 02 Tábor, mobil: +420 731 738 225
e-mail: ekocentrum@ochranafauny.cz
Bližší informace:
Ing. Veronika Melounková
www.ochranafauny.cz www.cev-zvonecek.cz www.tabor.cz
patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku