Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku

Vzkaz v láhvi

animace - hlouček
soutěž - vynálezy z pet lahví | pravidla a pokyny
vzkaz v láhvi

Propojte environmentální a mediální výchovu za pomoci prvního evvolučního balíčku:

Vzkaz v láhvi

Balíček připluje v plastové láhvi a s ním první sada pracovních listů, prezentací, pomůcek a metodik!

Jak byste poslali zprávu z pustého ostrova?

Rozhodování, jak předáme zprávu, nám ozřejmí ledacos z mediální komunikace.

Noviny a časopisy – v jakých ohledech se liší a co je vlastně periodicita?

Deník, týdeník, měsíčník, ale i večerní či mimořádné vydání provází masová tisková média.

Co je to inzerát? Jak by měl vypadat správný inzerát?

Žáci si pohrají s inzeráty z jedinečného časopisu Živel.

Komu uvěříte?

Deset důvodů, proč pít vodu z vodovodu, a deset jiných, proč pít vodu balenou, ve dvou protichůdných reklamních kampaních prověří kritické myšlení žáků.

Co znamená PET?

Pet neznamená jen domácí mazlíček v angličtině a recyklací a znovuvyužitím polyetylentereftalátu si nelámou hlavu jen chemici, ale i reklamní kreativci!

Jak se žije plastovým láhvím?

Sestavili jsme fotopříběh z firmy Silon v Plané nad Lužnicí. Jenže v redakci fotky pomíchali, takže práce editora tentokrát připadne žákům.

Slyšeli jste někdy o městě Bundanoon?

Přečtěte si o australském městě, kde zakázali prodej balené vody, a ověřte, zda by žáci v takové situaci argumentačně obstáli.

A to zdaleka není vše, co jsme do prvního balíčku připravili!

V literárních textech budeme pátrat po významu slov, jakými jsou vědro či džber. Zaposloucháme se do tajemných zvuků vody, abychom odhalili roli zvuku v reklamních sděleních. Zkusíme si role tvůrců reklamy a budeme si všímat vztahu reklamního průmyslu k ochraně životního prostředí. Pobavíme se u komiksu.

Výukový balíček Vzkaz v lahvi obsahuje:

7 kopírovatelných pracovních listů 3 ve výuce okamžitě využitelné prezentace 15 kusů zalaminovaných materiálů 3 typy vzorků představující fáze zpracování PET láhve Metodický průvodce ke všem aktivitám a s mnoha rozšiřujícími náměty CD ROM s motivačním hudebním klipem a elektronickou verzí všech materiálů

Materiály jsou vhodné do výuky českého jazyka a jsou určeny pro první období druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Jak můžete získat nejen tento výukový balíček se dozvíte zde.

www.ochranafauny.cz www.cev-zvonecek.cz www.tabor.cz
patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku