Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Jiní a přece stejní

animace - hlouček

Pracovní listy (PDF)

  • Jakou barvu má láska – Slova a barvy, které si při jejich vyslovené vybavíme, jsou dány kulturním prostředím.
  • Přírodní národy - Seznamte se s přírodními národy za pomoci spojování rozpůlených tvrzení.

Ostatní materiály (PDF)

  • Rafá rafá – Zadání pro simulační hru Rafá rafá.
  • Masaj 1-8 – Obrázky Masajů s prostorem pro popisky.
  • Kmen Fore – Dva texty popisující kulturu kmene Fore.
  • Masajové – Karty s informacemi o národu Masajů a jejich zvyklostech.

Prezentace (smart notebook)

Metodické materiály (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku