Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Webové rozšíření

animace - hlouček
zpět

Netopýři jako oběti silničního provozu

evvoluce. cz - ilustrační obrázek

Rozjeté žáby, sražené větší druhy savců jako například ježky, zajíce, srny, ale i ptáky, lze jen těžko přehlédnout. Zato drobná tělíčka netopýrů, která jsou navíc po srážce s vozidly často odhozena daleko stranou, unikají naší pozornosti. Ve statistikách počtu zvířat usmrcených na silnicích proto netopýři často chybí, nebo vystupují jako ojedinělé oběti dopravy.

V roce 2007 hodnotili výzkumní pracovníci z Brna vliv dopravy na netopýry v souvislosti se záměrem přebudovat silnici E 461 spojující Brno a Vídeň na rychlostní komunikaci R 52. Sběrem sražených jedinců na vybraných úsecích zjistili, že ke kolizím netopýrů s projíždějícími vozidly dochází hlavně v období od začátku července do poloviny října s vrcholem na konci srpna a začátkem září. Nejčastěji zaznamenanými oběťmi dopravy byly zástupci dvou druhů drobných netopýrů z rodu Pipistrellus (netopýr nejmenší a parkový) následované jedinci netopýra vodního (Myotis daubentonii). Většina pozůstatků netopýřích těl byla nalezena v úseku mezi obcemi Perná – Iváň, kde silnice vede mezi Horní Mušovskou a Střední Věstonickou nádrží vodního díla Nové Mlýny.

V zahraničí byla navržena a částečně otestována různá opatření snižující riziko střetů netopýrů s projíždějícími vozidly. Jejich cílem je přinutit netopýry, aby přeletovali silnici ve větší výšce, nebo naopak silnici podletovali. Mezi takováto opatření patří vybudování tunelu nad rizikovou komunikací, ochranných stěn, nebo speciálních podchodů. Autoři moravské studie navrhují jako vhodné opatření pro komunikaci E 461/R 52 vybudování kompaktní (např. plastové) stěny dosahující výšky kamionu podél silnice v nejrizikovějších úsecích, nejlépe po obou jejích stranách.

Zdroj:
Bartonička, T., Gaisler, J., Řehák, Z. (2008). Vliv silničního provozu na netopýry a návrh ochrany. Živa 2008, 4: 181–182.

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku