Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Pro média

animace - hlouček

Evvoluce pomáhá školám s výukou průřezových témat / 2.6.2010

Občanské sdružení Ochrana fauny České republiky již dvanáct let úspěšně pracuje na poli ochrany přírody a environmentálního vzdělávání. V současné době se veřejnosti představuje v Národním muzeu výstavou „Světlo pro Prahu po deseti letech“ mapující deset let boje za větší bezpečnost ptáků při střetu se sloupy elektrického vedení. Není to jediný ambiciózní projekt votického sdružení. Před půl rokem spustilo lavinu s názvem Evvoluce.

evvoluce.cz - ilustrační foto

Projekt Evvoluce je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jeho cílem je pomáhat školám s výukou tzv. průřezových témat. Těžištěm projektových aktivit je vytváření výukových balíčků na téma environmentální výchovy ve spojení s jedním z dalších průřezových témat, která musely školy před časem povinně zařadit do svých výukových plánů. Učitelé si však stěžují na nedostatek materiálů. Postupně vytvářené balíčky proto obsahují ucelenou řadu materiálů k jednomu tématu vhodnou k okamžitému použití do výuky na základních školách v celé ČR.

Projekt, který vytváří autorský tým táborských metodiků, lektorů a učitelů, po půl roce svého trvání úspěšně vstoupil do povědomí škol z jihočeského a středočeského regionu. Milým překvapením je, že již v této první fázi zájem o spolupráci projevují školy prakticky z celé republiky. Aby nezůstalo jen u virtuální podpory na dálku, rozjedou se lektoři projektu od září i do dalších krajů. S podporou jednotlivých krajských úřadů představí hotové a v partnerských školách otestované balíčky přímo na místě.

evvoluce.cz - ilustrační foto

Pro tvůrce projektu zůstává stále nejdůležitější otázkou, jaká je skutečná využitelnost nabízených materiálů pro realizaci průřezových témata na školách a jak se jim daří naplnit cíl vytvořit aktivity přitažlivé pro žáky. Lektoři, kteří pravidelně vyjíždějí do nejrůznějších typů škol za účelem testování pracovních verzí materiálů, si udržují dobré povědomí o rozmanitosti jednotlivých škol a o jejich technickém zázemí. Proto jsou materiály navrhovány tak, aby nekladly přemrštěné nároky na technické vybavení školy a aby měli vyučující vždy možnost materiály využít.

Druhým důležitým momentem je atraktivita zpracovávaných témat. Výchova environmentální, mediální či multikulturní, abychom zmínili aspoň některé zástupce, se vždy dotýkají aktuálních problémů a žáci jsou vtahování do jejich řešení. Průřezová témata si kladou za cíl pomoci při formování postojů a hodnotových žebříčků mladé generace, ale jejich poslání lze naplnit jen tehdy, nebudou-li se žáci ani učitelé jejich realizaci bránit. Výukové balíčky nemají ambice postihnout veškeré tematické okruhy stanovené Rámcovými vzdělávacími programy. Metodici do nich pečlivě vybírají zajímavé náměty, o kterých si myslí, že by z nich mohli mít žáci i jejich učitelé sami radost.

V šesti zpracovaných balíčcích, které jsou učitelům k dispozici volně ke stažení na webových stránkách www.evvoluce.cz, se tak již objevilo téma, v čem se liší strašidla z různých kulturních oblastí světa, jak se divoká zvířata zabydlují ve městech, proč stát toleruje reklamní kampaně na návykové látky nebo jaké triky používají pašeráci zvířat.

Autoři jsou si dobře vědomi, že přes veškerou snahu není možné vytvářet stoprocentně univerzální materiály, které budou bez jakýchkoli úprav fungovat na všech typech škol. Zároveň se projekt ani netváří, že je jedinou možnou cestou k výuce průřezových témat. Cílem projektu Evvoluce je být významným pomocníkem učitele a nabídnout kvalitně zpracovaná témata. Ale jsou to právě zapálení řadoví pedagogové, kteří projekt Evvoluce uvádí do skutečného života škol.

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku