Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Pro média

animace - hlouček

Evvoluci oživují především učitelé / 1.6.2010

Evvoluce, projekt Ochrany fauny ČR, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, se v listopadu loňského roku prezentoval s ambiciózním plánem pomáhat školám s výukou tzv. průřezových témat. Těžištěm projektových aktivit je vytváření výukových balíčků, které budou obsahovat ucelené materiály použitelné rovnou do výuky na základních školách v celé ČR.

Jaká je tedy situace o půl roku později? V prvé řadě nás potěšilo, že projekt, který vytváří autorský tým táborských metodiků, lektorů a učitelů, úspěšně vstoupil do povědomí škol z jihočeského a středočeského regionu. Milým překvapením je, že již v této první fázi zájem o spolupráci projevují školy prakticky z celé republiky. Aby nezůstalo jen u virtuální podpory na dálku, rozjedou se lektoři projektu od září i do dalších krajů. S podporou jednotlivých krajských úřadů představí hotové a v partnerských školách otestované balíčky přímo na místě.

Pro tvůrce projektu zůstává stále nejdůležitější otázkou, jaká je skutečná využitelnost nabízených materiálů pro realizaci průřezových témata na školách a jak se jim daří naplnit cíl vytvořit aktivity přitažlivé pro žáky. Lektoři, kteří pravidelně vyjíždějí do nejrůznějších typů škol za účelem testování pracovních verzí materiálů, si udržují dobré povědomí o rozmanitosti jednotlivých škol a o jejich technickém zázemí. Proto jsou materiály navrhovány tak, aby nekladly přemrštěné nároky na technické vybavení školy a aby měli vyučující vždy možnost materiály využít.

Druhým důležitým momentem je atraktivita zpracovávaných témat. Výchova environmentální, mediální či multikulturní, abychom zmínili aspoň některé zástupce, se vždy dotýkají aktuálních problémů a žáci jsou vtahování do jejich řešení. Průřezová témata si kladou za cíl pomoci při formování postojů a hodnotových žebříčků mladé generace, ale jejich poslání lze naplnit jen tehdy, nebudou-li se žáci ani učitelé jejich realizaci bránit. Výukové balíčky nemají ambice postihnout veškeré tematické okruhy stanovené RVP, ale výběrem zajímavých námětů, ze kterých by mohli mít žáci i jejich učitelé sami radost.

V šesti zpracovaných balíčkách, které jsou učitelům volně ke stažení k dispozici na webových stránkách www.EVVOLUCE.cz , se tak již objevilo téma, v čem se liší strašidla z různých kulturních oblastní světa, jak se divoká zvířata zabydlují ve městech, proč stát toleruje reklamní kampaně na návykové látky nebo jaké triky používají pašeráci zvířat.

Autoři jsou si dobře vědomi, že přes veškerou snahu není možné vytvářet stoprocentně univerzální materiály, které budou bez jakýchkoli úprav fungovat na všech typech škol. Zároveň se projekt ani netváří, že je jedinou možnou cestou k výuce průřezových témat. Cílem projektu Evvoluce je být významným pomocníkem učitele a nabídnout kvalitně zpracovaná témata. Ale jsou to právě zapálení řadoví pedagogové, kteří projekt Evvoluce uvádí do skutečného života škol.

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku