Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Semináře

animace - hlouček

Jak se máte, Šimákovi?

 • Garant: Mgr. Josef Makoč
 • Průřezová témata: Environmentální výchova a mediální výchova
 • Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
 • Předmět: občanská výchova, český jazyk a literatura
 • Kdy: čtvrtek 16.6. 2011
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

Šimákovi jsou obyčejná česká rodina, která využívá služeb médií podobně jako většina ostatních. Vstupme tedy společně do světa mediální reality a zaměřme se, jakým způsobem se v tomto prostředí dá vytvářet svébytný svět událostí, příběhů a situací, které později vnímáme jako velmi opravdové.
Zamyslíme se nad pojmy mediální realita, seznámíme se s budováním prvních mediálních impérií a poznáme, že média mohou být vhodným nástrojem pro ovlivňování mas a vytváření veřejného mínění, který pracuje i s prvky, jako je mystifikace, dezinformace a propaganda.

Lektoři:

 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová

Na ptačích křídlech

 • Garant: Mgr. Kristina Zůbková
 • Průřezová témata: Multikulturní výchova a Environmentální výchova
 • Vzdělávací období: 1. období 2. stupně
 • Předmět: Občanská výchova, Přírodopis
 • Kdy: čtvrtek 16.6. 2011
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

Řada živočichů je nucena se v nepříznivém období přesunout do jiné země nebo na jiný kontinent. Společně s tažnými ptáky se vydáme přes jižní Evropu do Afriky, přiblížíme si úskalí jejich cestování a podíváme se na místa, kde jsou místní obyvatelé nuceni opouštět své domovy. Zjistíme, že do Evropy bude proudit stále více environmentálních uprchlíků, a zamyslíme se nad tím, zda nás přistěhovalci jiných národností opravdu ohrožují. Uvědomíme si, že určité území není výlučným prostorem pro jeden druh či etnikum.

Lektoři:

 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku