Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Semináře

animace - hlouček

Babo raď!

 • Garant: Mgr. Kristina Zůbková
 • Průřezová témata: Environmentální výchova a osobnostní a sociální výchova
 • Vzdělávací období: 1. a 2. období 1. stupně
 • Předmět: Člověk a jeho svět
 • Kdy: čtvrtek 17. 3. 2011
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

Dnešní doba si žádá hbité řešení problémů. Životem lehčeji proplouvá ten, kdo ví co a jak dělat ve které situaci a kdo si svůj názor a postoj umí obhájit. Procvičte se žáky umění řešení problémů a rozhodování se v situacích všedních i nevšedních, ale vždy s tématikou vztahu člověka k životnímu prostředí.

Lektoři:

 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová

Dobré ráno, Nízká Lhoto!

 • Garant: Mgr. Josef Makoč
 • Průřezová témata: Environmentální výchova a mediální výchova
 • Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
 • Předmět: Člověk a jeho svět
 • Kdy: čtvrtek 17. 3. 2011
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

Jaké je to psát noviny, připravit zpravodajskou relaci do rádia nebo dokonce do televize? Tento výukový balíček vám bude pomocníkem při vytvoření akčního týmu novinářů, kteří se nebojácně a objektivně vrhnou do mapování všeho důležitého v regionu.
Na pozadí práce redakčního týmu se děti poučí, jak formulovat své myšlenky, uvědomí si, jak vznikají novinářské útvary, zamyslí se nad úlohou médií pro společenský a kulturní život regionu a také nad úlohou novinářů při vytváření vztahu obyvatel ke krajině a její ochraně. Zapátrají také po historii regionálního tisku a rozhlasového či televizního vysílání.

Lektoři:

 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku