Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Semináře

animace - hlouček

U nás v Kocourkově

 • Garant: Mgr. Josef Makoč
 • Průřezová témata: Výchova demokratického občana; Environmentální výchova
 • Vzdělávací období: 1. období 1. stupně
 • Předmět: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas (Prvouka, Vlastivěda)
 • Kdy: čtvrtek 25. 11. 2010
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

V Kocourkově mají problém. Rádi by si zvelebili své slavné městečko, ale nemohou se shodnout, co je pro Kocourkov nejužitečnější a nejpotřebnější. Je- li to spíše nová pěší zóna, či snad moderní čistírna odpadních vod. Pomozte kocourkovským najít nejlepší způsob, jak chytře a ohleduplně řídit město. Seznámíme se s různými způsoby vlády a řízení společnosti od dob dávných až po dny současné, abychom si udělali jasno, jaké mají výhody a jaká skrývají úskalí.

Lektoři:

 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová
 • RNDr. Lenka Barčiová, PhD.

Příběh Evropy

 • Garant: Mgr. Bára Paulerová
 • Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova
 • Vzdělávací období: 2. období 1. stupně
 • Předmět: Člověk a jeho svět (Vlastivěda)
 • Kdy: čtvrtek 25. 11. 2010
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

Budeme si vyprávět o tom, kdo to byla Európa a co to je Evropa. Poznáme, jak války a šarvátky ovlivňovaly život Evropanů po většinu historie a za co všechno může příroda. Ukážeme si, k čemu jsou dobré hranice a k čemu naopak spojenectví evropských národů. Seznámíme se s dobou, kdy se rodilo současné uspořádání Evropy, a s tím, jak funguje Evropská unie dnes.

Lektoři:

 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová
 • RNDr. Lenka Barčiová, PhD.
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku