Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Semináře

animace - hlouček

TADY STRAŠÍM JÁ

tady straším já

Dne 8. dubna 2010 proběhl v v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře v pořadí čtvrtý seminář, tentokrát s tématikou lidové slovesnosti a světových pohádkových příběhů. Seminář byl určen učitelům 1. stupně ZŠ.

Účastníci měli možnost se vydat na cestu kolem světa za strašidelnými bytostmi, seznámit se s příklady netradičních pohádek národů světa, ale především vypátrat souvislosti a podobnosti. Máme sice různé kulturní tradice, žijeme odlišným způsobem života, ale podstata našich příběhů je stejná.

Náplň semináře:

Pracovní listy, praktické pomůcky, prezentace a metodiky, hry národů světa, výtvarná dílna.

Tematicky se náplň semináře týkala předmětů: Český jazyk, Přírodověda, Vlastivěda a průřezových témat: multikulturní a environmentální výchovy.

Vydali jsme se na nebezpečnou cestu do země věčného ledu, po světových pralesích, savanách i ostrovech a navštívili jejich nadpřirozené obyvatele. Pochopitelně nás zajímali ta nejnebezpečnější strašidla, démoni a nestvůry. Ovšem zavítali jsme i domů, neboť naše strašidla si s těmi cizími v ničem nezadají.

Informace o národopisných, geografických a přírodních zajímavostech z míst výskytu strašidel doplnily ukázky světových dětských her a výtvarná dílna, při které účastnice vytvořily, pod vedením lektorky, krásné masopustní masky inspirované tradičními staročeskými maskami.

Lektoři:

Mgr. Josef Makoč Olina Šebková

Lektoři:

  • Mgr. Josef Makoč
  • RNDr. Lenka Barčiová, PhD.
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku