Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Semináře

animace - hlouček

Padouch nebo hrdina?

vzkaz v láhvi

Další ze seminářů proběhl 11.března 2010 opět v prostorách CEV OF Tábor. Učitelům byla představena podstatná část výukového materiálu z programu Padouch nebo hrdina?, ve kterém jsme spojili dvě průřezová témata - environmentální výchovu a výchovu demokratického občana.

Na závěr semináře ještě zbyl čas na vyzkoušení si rukodělné aktivity, která ke každému balíčku patří. Fotky ze semináře v naší galerii.

  • pro učitele 1.stupně ZŠ
  • Kdy: čtvrtek 11. března 2010 od 9.00 do 13.00 hod.
  • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Náplň semináře:

Na semináři Vám představíme výukový balíček „Padouch nebo hrdina?“, který zahrnuje průřezová témata výchova demokratického občana a environmentální výchova. Balíček je určen především pro učitele 3., 4. a 5. ročníků ZŠ, ale pracovní listy, prezentace a metodiky budou zajímavé a přínosné pro všechny učitele především společensko-vědných předmětů na základních školách.

Lektoři :

  • Mgr. Josef Makoč
  • RNDr. Lenka Barčiová, PhD.
  • Mgr. Kristina Zůbková
  • Ing. Veronika Melounková

Seminář je bezplatný, malé občerstvení zajištěno. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti.

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku