Osmisměrka - Hmyzí světNěkdy jsi udělal/a chybu!
Toto není správné znění tajenky.