Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Výroba z neobnovitelných zdrojů je nepostradatelná kvůli době, kdy slunce nesvítí a vítr nefouká, což zatím neumíme uspokojivě vyřešit.
Výroba z neobnovitelných zdrojů je nepostradatelná kvůli ceně, protože všichni lidé si nemohou dovolit platit drahou elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Výroba z neobnovitelných zdrojů je nepostradatelná kvůli emisím, které jsou při této výrobě minimální na rozdíl výroby z obnovitelných zdrojů energie.