Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Výroba elektřiny z neobnovitelných zdrojů energie je levná, ovšem za cenu vysokého znečišťování ovzduší emisemi.
Výroba elektřiny z neobnovitelných zdrojů energie je drahá, protože zohledňuje náklady na znečišťování ovzduší emisemi.
Výroba elektřiny z neobnovitelných zdrojů energie je drahá, protože musíme fosilní zdroje dovážet (zejména z Ruska).