Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Spotřebu elektřiny České republiky v našich přírodních podmínkách není nikdy možné pokrýt pouze z obnovitelných zdrojů energie.
Spotřebu elektřiny České republiky v našich přírodních podmínkách je možné pokrýt pouze z obnovitelných zdrojů energie pouze teoreticky.
Spotřebu elektřiny České republiky v našich přírodních podmínkách nebudeme pokrývat pouze z obnovitelných zdrojů energie ještě řadu desítek let.