Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Výroba elektřiny z obnovitelných ani z neobnovitelných zdrojů energie nesouvisí s ochranou klimatu.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů na rozdíl od neobnovitelných zdrojů energie nesouvisí s ochranou klimatu.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, stejně jako z neobnovitelných zdrojů energie, kvůli emisím oxidů uhlíku souvisí s ochranou klimatu.