Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je výhodná z toho důvodu, že sníží závislost na dovozu ostatních zdrojů energie.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je výhodná z toho důvodu, že si sami můžeme ovlivňovat spotřebu elektrické energie.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je nevýhodná z toho důvodu, že zvýší závislost na dovozu ostatních zdrojů energie.