Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů znamená pro Českou republiku povinnost, protože nám to předepisuje Evropská unie.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů znamená pro Českou republiku dobrovolnou volbu, protože tím získá nezávislost na Evropské unii.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů znamená pro Českou republiku povinnost, protože by mohlo být v budoucnu nebezpečné zdroje energie dovážet z jiných zemí.