Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů do budoucna perspektivní není, protože nedokážeme výrobu elektřiny z těchto zdrojů předvídat.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů do budoucna perspektivní je pouze v případě, že se nepředvídatelné výrobě přizpůsobí přenosové sítě.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů do budoucna perspektivní je, protože již dnes je nejlevnějším zdrojem energie.