Zdroje energie

Který výrok je pravdivý? Vyber jednu variantu, která je správná a nejpřesnější.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů je vůči životnímu prostředí šetrná, protože se přitom neznečišťuje ovzduší žádnými emisemi.
Výroba energie z obnovitelných zdrojů je vůči životnímu prostředí nešetrná, protože se přitom znečišťuje ovzduší emisemi oxidů uhlíku (CO2).
Výroba energie z obnovitelných zdrojů je vůči životnímu prostředí šetrná, protože náklady na výrobu a emise z výroby těchto zařízení jsou minimální.