Menšiny v České republice

Kdo jsou to Rusíni?

a) starší označení pro sovětskou mládež
b) východoslovanský národ, který nemá samostatný stát
c) slovanský národ podnikající odvážné výpravy po řekách