Menšiny v České republice

Jak se jmenovali slavní němečtí bratři – pohádkáři?

a) Veeverkové
b) Grimmové
c) Kruppové