Menšiny v České republice

Jaká národnostní menšina nežila na území dnešní České republiky?

c) Finové
b) Poláci
a) Němci