Čeští krajané ve světě

Kdo jsou imigranti?

a) přistěhovalci
b) vystěhovalci
c) politici