Čeští krajané ve světě

Co se přihodilo v roce 1620, že následně opustilo Čechy na třicet šest tisíc evangelických rodin, tedy přes 200 tisíc lidí?

a) hladomor
b) povodně
c) bitva na Bílé Hoře