Čeští krajané ve světě

Kdo je exulant?

a) vyhnanec
b) nevěřící
c) pomatenec