Čeští krajané ve světě

Češi, kteří odešli do tohoto státu, zde založili kibuc Masaryk. O které zemi je řeč?

a) Argentina
b) Guinea
c) Izrael