Přiřaďte ptáka k fotografii
kvíz - špatná odpověď -
správných odpovědí:
vrána obecná
špaček obecný
kos černý