Přiřaďte strom k fotografii
kvíz - špatná odpověď -
správných odpovědí:
jasan
platan
javor mléč