Přiřaďte ptáka ke zvuku
- špatná odpověď -
správných odpovědí: 0
drozd zpěvný
brhlík obecný
pěnkava obecná