Přiřaďte ptáka ke zvuku
- špatná odpověď -
správných odpovědí: 0
kos černý
červenka obecná
čížek obecný