Přiřaďte ptáka ke zvuku
- špatná odpověď -
správných odpovědí: 0
sýkora koňadra
strnad luční
skřivan polní