Přiřaďte ptáka ke zvuku
- špatná odpověď -
správných odpovědí: 0
hrdlička zahradní
holub hřivnáč
kukačka obecná