Přiřaďte zvíře k fotografii
urči zvíře - špatná odpověď -
správných odpovědí:
veverka obecná
zajíc polní
sysel obecný