Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Soutěž

animace - hlouček

Pravidla a pokyny k soutěži pro třídní kolektivy základních škol a studenty příslušných ročníků víceletých gymnázií

Vynálezy z PET lahví

Tato soutěž je vyhlášena v rámci prvního balíčku projektu ,,Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“.
Jedná se o soutěž, které se mohou zúčastnit kolektivy dětí od 1. do 9. třídy základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií vedené učitelem. Soutěž je zaměřena na recyklaci a využití odpadových PET lahví, při které mohou žáci využít svou tvořivost a procvičit si práci ve skupinách.

Popis úkolu:

Skupiny dětí mají za úkol vymyslet a vyrobit do 26. února 2010 co nejoriginálnější výrobek z odpadových PET lahví s nejzajímavější funkcí. Jednotlivé soutěžní týmy budou mít za úkol v rámci svého max. 15 minutového vystoupení co nejzajímavější a zároveň nejpoutavější formou prezentovat svůj výrobek, popsat jeho vlastnosti, praktickou funkci... Jak přesně má prezentace vypadat, není přesně stanoveno. Může být formou divadelního představení, krátkého povídání, reklamy, plakátu, inzerátu... Důležité je úkol pojmout co nejoriginálnějším způsobem!

Představení bude hodnotit odborná porota ve dvou kategoriích:

I. kategorie – 1. –5. třída základní školy
II. kategorie – 6. –9. třída základní školy

Porota bude hodnotit a body oceňovat tyto aspekty:

  • praktické použití vynálezu
  • design výrobku
  • náročnost provedení
  • formu prezentace

V obou kategoriích budou odměněna tři družstva s nejvyšším počtem bodů.

Program a organizace soutěžního dne:

8.00–8.30 příchod- prezence družstev
8.30–8.45 uvítání a zahájení programu
8.45–13.00 prezentace jednotlivých soutěžících- družstva budou vystupovat v pořadí, v jakém se přihlásila do soutěže
13.00–13.15 přestávka- hodnocení výsledků
13.15–13.45 vyhlášení výsledků, rozdělení cen
13.45 zakončení programu

Během soutěže bude zajištěn stánek s občerstvením.
Na místě budou nabízeny k zakoupení publikace vhodné k realizaci ekologické výchovy na školách.

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku