Přihláška do soutěže o "Cenu Edvarda Beneše"

Autor soutěžní práce
Název soutěžní práce
Téma z oboru (historie 20. století, sociologie) dle Zásad pro udělování Ceny Edvarda Beneše
Kontaktní údaje
Adresa
Telefon
E-mail
Název vysoké školy
Fakulta školy

  SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autor coby subjekt údajů uděluje městu Sezimovo Ústí, se sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, dále jako „Správce“, souhlas se zpracováním osobních údajů autora, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Účast v soutěži o „Cenu Edvarda Beneše“

3. Doba zpracování osobních údajů je: V souladu s příslušným spisovým a skartačním řádem Správce

4. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů, ani poskytovány třetím osobám.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete subjekt údajů svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje obce posta@sezimovo-usti.cz, popř. Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, konkt. osoba: Ing. Mgr. Petra Nedvědová .

6. Autor bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Eva Nerudová, Městský úřad Sezimovo Ústí, sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, tel.: 381 201 131, e-mail: e.nerudova@sezimovo-usti.cz.

    7. Autor prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.